.:. حمل و نقل مركباين شركت با برخورداري ازسوابق درخشان درامر حمل ونقل بين المللي با بسياري ازشركتها و موسسات همكاري داشته ودارد.
ضمن اينكه با بهره مندي ازامكانات پيشرفته ولجستيكي درحمل و نقل بين المللي وامكانات مناسب درارسال وتحويل محمولات از مبداء تا مقصد، حمل ، نظارت مستمرداشته واطلاعات لازم مراحل حمل كالا را در اختيار صاحبان محترم كالا قرار ميدهد.
اشکال حمل ونقل چندوجهی این شرکت به شرح ذیل می باشد:
» خشكي- دريا- خشكي (Land-Sea-Land)
» جاده- هوا- جاده (Road-Air-Road)
» دریایی – هوایی – دریایی (Sea – Air- Sea)
» ریل – جاده – رودخانه – دریا (Rail – Road – Inlandwater – Sea)
» مینی بریج (Mini Bridge)
» لندبریج ها (Land Bridge)
» رویه رو – رو (َRo – Ro)
» رویه لش (L.A.SH: Light Abroad Ship)
» رویه پیگی بک (Piggy Back)
» رویه قطار دریایی (Seatrain)

ایمیل:

info@ravanrah.com

تلفن:           88756211-021

فکس:          88769059-021

تماس با ما | خدمات | درباره ما | صفحه نخست