درباره ما

شركت حمل ونقل بین المللی روان راه در سال ۱۳۷۴ با نگرشی بلند مدت، هدفمند وتعاملات گروهی در محیطی ایمن بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه ناوگان بار وبا هدف انجام امور ترانزیت وحمل ونقل دریایی کالا تاسيس گردید که در طول مدت فعاليت خود توانست به عنوان يك شركت قابل اعتماد در این زمينه مطرح گردد.
• شرکت روان راه در ادامه با هدف توجه به مشتریان خود و نیازسنجی بازار در سال 1399 اقدام به توسعه در دیگر شقوق حمل ونقل بین المللی کالا ومسافر با برند تجاري "راكوفلاي" نيز نمود تا بتواند جايگاه مطلوبتری در حمل ونقل چندوجهي، بارفرابري و مسافرتی به دست آورد.
• شرکت روان راه در شبکه همکاری گروه NBC در سطح بين‌المللي از همكاران وشركاي كاري مورد اطمینان وكارآمد نیز برخوردار می باشد.

مدیریت

مدیریت و سهامداران گروه شرکت های حمل ونقل بین المللی ناوگان بار، روان راه و PLG در شرکت روان راه