ترابری هوایی


خدمات ترابری هوایی

سرویس ترابری هوایی همچون سرويس هوايي گروپاژ(خرده بار) CONSOLIDATED و سرويس FULLCARGO در سطح بين المللي

تماس با ما


ترابری هوایی داخلی

در این نوع خدمت، مواردی همچون تلفیق جهانی (صادرات و واردات)، خدمات درب به درب، محموله مستقیم، حمل کالاهای خطرناک، اعتبارات اسنادی، حمل حیوانات زنده، منشور کامل و تقسیم شده، سرویس حمل بار، خدمات حمل و نقل (هوا-زمین ، دریا-هوا)


ترابری هوایی بین المللی

در این نوع خدمت، مواردی همچون تلفیق جهانی (صادرات و واردات)، خدمات درب به درب، محموله مستقیم، حمل کالاهای خطرناک، اعتبارات اسنادی، حمل حیوانات زنده، منشور کامل و تقسیم شده، سرویس حمل بار، خدمات حمل و نقل (هوا-زمین ، دریا-هوا)