ترابری ریلی


خدمات ترابری ریلی

مدیریت پروژه‌های خاص ریلی، حمل ترکیبی

تماس با ما


حمل کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی توسط انواع واگن باری ( مسقف، لبه دار، و مخزن دار) از کلیه ایستگاه های مجاز بارگیری در ایران به کشورهای آسیای میانه، روسیه، اروپایی و بالعکس